photo Untitled_zps4bjryfvc.png

BÁO CÁO THỰC HIỆN CHUẨN NĂM 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:13' 15-03-2014
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 179
Số lượt thích: 0 người
Trung tâm y tế thuận thành
Trạm y tế XÃ NGUYỆT ĐỨC

Số: 06 /TYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nguyệt Đức, ngày 01 tháng 11 năm 2013

Báo cáo
THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ
NĂM 2013 CỦA trạm y tế XÃ NGUYỆT ĐỨC

Thực hiện công văn số 861/SYT- KHTC của Sở y tế tỉnh Bắc Ninh ngày 28/9/2012 về việc báo cáo thực hện tiêu chí Quốc gia y tế xã năm 2013.
Trong quá trình thực hiên tiêu chí Quốc gia trạm y tế xã Nguyệt Đức có những thuận lợi và khó khăn như sau:

I. những ưu điểm đã THỰC được theo CHUẨN QUốc GIA VỀ Y TẾ NĂM 2013:

Tiêu chí I: Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân:
- Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị 06/CT-TW và đã đưa vào Nghị quyết HĐND xã họp tháng 01 năm 2013 về công tác CSBVSKND.
- Ban CSSKND xã đi vào hoạt động có hiệu quả ngay từ đầu năm. Sinh hoạt giao ban hàng quý của Ban chỉ đạo cùng với các ban nghành đoàn thể tham gia vào công tác CSVBVSKND.
chí II: Nhân lực y tế:
Cán bộ trạm đảm bảo đủ mức định biên theo biên chế và có đủ chức danh chuyên môn, mỗi thôn có đủ 1 y tế thôn, có 7 thôn y tế đã được đào tạo theo chương trình của Bộ y tế .
Tiêu chí III: Cơ sở hạ tầng: - TYT xã ở gần đường trục giao thông của xã, hoặc ở khu vực trung tâm xã để người dân dễ tiếp cận. Diện tích TYT xã đảm bảo:
- Diện tích mặt bằng đất từ 3200m2 trở lên. Diện tích xây dựng và sử dụng của khối nhà chính từ 450m2 trở lên TYT xã về cơ bản được xây dựng theo tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở và Tiêu chuẩn ngành hiện hành. có 16 phòng chức năng; trong số các phòng dưới đây. Diện tích mỗi phòng đủ để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Phòng Khám bệnh
- Y dược cổ truyền
- Quầy dược, kho
- Phòng xét nghiệm (cận lâm sàng)
- Tiệt trùng
- Phòng sơ cứu, cấp cứu
- Lưu bệnh nhân, sản phụ
- Phòng khám phụ khoa, KHHGĐ
- Phòng đẻ (phòng sanh)
- Phòng tiêm
- Phòng tư vấn, TT-GDSK, DS-KHHGĐ
- Phòng hành chính
- Phòng trực

Tiêu chí IV: Trang thiết bị, thuốc và phương tiện khác:
- Trạm đã được cấp trang thiết bị như máy siêu âm, máy điện tim... so với bộ tiêu chí quy định đã được bổ sung đầy đủ.
- Trạm y tế đảm bảo đủ danh mục thuốc khám chữa bệnh >70 loại theo quy định của bộ y tế:để phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân.
Tiêu chí V: Kế hoạch tài chính:
- Xây dựng kế hoạch tài chính đầy đủ ngay từ đầu năm về Trung tâm y tế huyện và UBND xã để đảm bảo kinh phí kịp thời phục vụ cho công tác y tế: Đảm bảo tài chính cho trạm y tế theo kế hoạch đã xây dựng.có sơ kết , có báo cáo đầy đủ không để vi phạm tài chính.
Tiêu chí VI: YTDP1, Công tác phòng chống dịch bệnh: Đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch ngay từ đầu năm. Duy trì tốt công tác phòng chống dịch,giám sát dịch không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn.Và báo cáo đầy đủ hàng tuần, hàng tháng , quý.
2,
Avatar

Các bác cho e xin mẫu Trích nghị quyết của Đảng ủy, HĐND về y tế được không?

No_avatar

NQ phê duyệt phát triển KT - XH , AN -QP hằng năm thì lấy nguyên bản của địa phương chứ trích gì bạn? Trong đó đã có phần phát triển Y tế.... do chính bạn tham mưu rồi.

No_avatar

chị có nghị quyết đó ko cho e xin với

 

No_avatar

Chị có NQ của Đảng Ủy chị. Nhưng nó được áp dụng cho địa phương chị thôi. NQ này không do chị làm mà là tham mưu của cả một tập thể bao gồm: Khối Đảng, chính quyền, các cơ quan trên địa bàn xã, các ban, ngành của xã. Nó là nhiệm vụ tổng thể 1 năm của địa phương ấy! Em liên hệ với Đảng Ủy địa phương nhé. Riêng chị, chị có tham mưu nguyên bản 1 NQ chuyên đề về công tác DS - CSSKSS đến năm 2020. nếu em cần liên hệ bằng email của chị

xalongson@gmail.com

Thân!

 
Gửi ý kiến