photo Untitled_zps4bjryfvc.png

KH THÁNG HÀNH ĐỘNG PC HIV-AIDS NĂM 2012

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:22' 15-03-2014
Dung lượng: 38.5 KB
Số lượt tải: 169
Số lượt thích: 0 người
Ubnd xã Nguyệt Đức
BCĐ PC HIV/AIDS & PCTNMT, MD


Số …… /KH - BCĐ - HIV/AIDS
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Nguyệt Đức, ngày 08 tháng 11 năm 2012


Kế hoạch
Tổ chức triển khai tháng hành động quốc gia
phòng, chống HIV/AIDS năm 2012
( Từ ngày 10/11 - 10/12/2012)

Thực hiện kế hoạch số 10 KH/BCĐ ngày 05 tháng 11 năm 2012 của BCĐ PC AIDS và PC TNMT, MD huyện Thuận Thành “ Kế hoạch tổ chức Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012
Để triển khai tổ chức thực hiện tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS & PCTN ma túy, mại dâm huyện và Trung tâm phòng chống AIDS huyện đề ra.
Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn, ma túy, mại dâm xã xây dựng kế hoạch triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2012 với nội dung chính sau:
I. Mục đích:
1. Tạo động lực thúc đẩy sự tham gia cả hệ thống chính trị và của toàn dân vào thực hiện “ Chiến lược Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS đến năm 2020 và tầm nhìn 2030” và “ Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư ”.
2. Thu hút sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quền, các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hộivvv về phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn xã.
3. Tiếp tục nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi, thực hiện hành vi an toàn dự phòng lây nhiễm HIV của các từng lớp nhân dân trong xã, đặc biệt là những người rễ tổn thương.
4. Nâng cao chất lượng và tăng cường quảng bá các dịch vụ dự phòng, chăm sóc hỗ trợ và điều trị HIV/AIDS, đặc biệt là các dịch vụ thay đổi hành vi, thực hiện hành vi an toàn tự phòng tránh lây nhiễm HIV đến mọi ngùi dân.
5. Tăng cường trách nhiệm của gia đình, sự hỗ trợ của xã hội đối với những người nhiễm HIV/AIDS và tuyên truyền vận động những người nhiễm HIV/AIDS có trách nhiệm với gia đình, xã hội đặc biệt là trong dự phòng lây nhiễm HIV.
II. Chủ đề tháng hành động quốc gia PC HIV/AIDS năm 2012:
1. Chủ đề của chiến dịch phòng, chống AIDS năm 2012: do Chương trình phối hợp của Liên hợp quốc về HIV/AIDS (UNAIDS) phát động nhân ngày thế giới phòng, chống AIDS ( 01/12) năm nay là “ Getting to Zero - hướng tới mục tiêu ba không” và chủ đề Việt Nam tập chung vào tiếp tục là “ Hướng tới không còn người nhiễm HIV” với nội dung chủ yếu là truyền thông vận động thay đổi hành vi tự phòng tránh lây nhiễm HIV và tiếp cận các dịch vụ dự phòng, chăm sóc và điều trị HIV/AIDS.
2. Khẩu hiệu tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS.
3. Thời gian tháng hành động: từ ngày 10/11 đến ngày 10/12/2012
III. Các hoạt động chủ yếu trong tháng hành động:
1. Tổ chức họp Ban chỉ đạo phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm của xã, lồng ghép với triển khai kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con, dự kiến vào ngày 21 tháng 11 năm 2012.
2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho
No_avatarf

ai có KH giao ban hàng tháng với y tế thôn bản về chương trình HIV không ạ cho em xin làm mẫu với

 
Gửi ý kiến