photo Untitled_zps4bjryfvc.png

PHÂN CÔNG BCĐ - CSSKND NĂM 2016

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:45' 15-10-2016
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 127
Số lượt thích: 0 người
ủy ban nhân dân
xã Nguyệt Đức

Số: /PC - BCĐ - CSSKND
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyệt Đức, ngày ...... tháng 01 năm 2015

Phân công các thành viên BCĐ
chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Nguyệt Đức năm 2015.

- Căn cứ Quyết định số: QĐ - UBND xã ngày......tháng 01 năm 2015 của ủy ban nhân dân xã Nguyệt Đức về việc thành lập BCĐ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân năm 2015.
- Trưởng ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân phân công nhiệm vụ các thành viên trong BCĐ như sau:
1. Ông Nguyễn Thanh Phương PCT - UBND xã trưởng ban phụ trách chung và chỉ đạo giải quyết những công việc có liên quan tới công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2015.
2. Ông Dương Văn Thắng Quyền Trưởng trạm y tế xã phó ban chỉ đạo chịu trách nhiệm giúp trưởng ban xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân xã Nguyệt Đức.
Trực tiếp chỉ đạo công tác điều trị tại trạm y tế, tham mưu đề xuất các biện pháp chỉ đạo về chuyên môn kỹ thuật chỉ đạo lực lượng cán bộ y tế tham gia công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, trực tiếp phân công cán bộ chuyên môn phối hợp với các ban ngành chức năng của xã, chỉ đạo màng lưới y tế thôn thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Báo cáo công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khẻo nhân dân trên địa bàn xã. Trực tiếp chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thôn Điện Tiền.
3. Ông Nguyễn Văn Tuyến CT mặt trận tổ Quốc xã ủy viên BCĐ chịu trách nhiệm chính về công tác tuyên truyền cho cán bộ mặt trận tổ Quốc xã hiểu được cách chăm sóc sức khẻo nhân dân trên địa bàn xã, trực tiếp chỉ đạo chăm sóc sức khỏe nhân dân thôn Thư Đôi, Quán Tranh.
4. Ông Đặng Thái Dũng cán bộ tài chính xã thành viên ban chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác tài chính cho hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân trong xã , phòng bệnh, dịch bệnh, chuẩn đoán và điều trị giám sát việc sử dụng kinh phí, trực tiếp chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân thôn Đào Viên.
5. Ông Tạ Huy Hùng cán bộ văn hóa thông tin xã thành viên ban chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch về công tác thông tin tuyên truyền trên mọi hệ thống thông tin đại chúng như đài truyền thanh xã, thôn, vận động nhân dân tham gia tích cực công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống một số bệnh dịch thông thường, chỉ đạo trực tiếp công tác thông tin của 7 thôn.
6. Bà Nguyễn Thị La CT hội phụ nữ xã thành viên ban chỉ đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo tuyên truyền trực tiếp cho phụ nữ trong toàn xã biết cách tự chăm sóc sức khỏe b
No_avatar

Bác nên viết Fonts chữ Times new Roman đi bác, bây giờ toàn dùng Fonts này ah? Tải về ít phải chỉnh sửa nhiều, cảm ơn bác

 

 
Gửi ý kiến