photo Untitled_zps4bjryfvc.png

kinh gui TTYT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:28' 18-10-2016
Dung lượng: 25.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
UBND huyện thuận thành
UBND xã Nguyệt Đức

SốCV-UB
(Về việc đề nghị tuyển chọn nhân viên y tế thôn)
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyệt Đức, ngày 06 tháng 8 năm 2011Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Thuận Thành.

Căn cứ vào Hướng dẫn số 655/HD-SYT, ngày 15/07/2011 của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh về việc Hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết dịnh số 167/2010/QĐ-UBND ngày 13/12/2010 và Quyết định số 73/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh.
Căn cứ vào biên bản tuyển chọn nhân viên y tế thôn của Trưởng thôn với Trưởng trạm y tế xã.
Căn cứ vào công văn số 12/CV-TYT, ngày 06/8/2011 của Trạm y tế xã Nguyệt Đức về việc tuyển chọn nhân viên y tế thôn của xã Nguyệt Đức-huyện Thuận Thành.
UBND xã Nguyệt Đức nhất trí tuyển chọn nhân viên y tế theo đề nghị của Trưởng trạm y tế xã và các trưởng thôn: Tổng số 07 người ( có danh sách kèm theo).
Đề nghị Trung tâm y tế huyện Thuận Thành quan tâm, xem xét phê duyệt danh sách nhân viên y tế thôn cho xã Nguyệt Đức
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận T/M UBND xã
- Như kính gửi chủ tịch
- Lưu VP
No_avatar

anh thắng cho em hỏi tí, trạm mình có mẫu bộ hồ sơ đăng kí danh mục kĩ thuật không cho em tham khảo với . thank

No_avatar

Mình có nhé bạn! Liên hệ bằng Email của mình!

 
Gửi ý kiến