photo Untitled_zps4bjryfvc.png

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Dương Văn Thắng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/duongthang171063
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nguyệt Đức
Quận/huyện Huyện Thuận Thành
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Toán học
Xác thực bởi Dương Văn Đại , Nguyễn Thị Tâm
Đã đưa lên 338 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 19 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 86024 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này