0 khách và 1 thành viên
 • Nguyễn Văn Hào
 • JwZEQ9H

  TV Seris

  công văn báo cáo.doc

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
  Ngày gửi: 15h:15' 12-05-2021
  Dung lượng: 39.5 KB
  Số lượt tải: 2
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ Y TẾ BẮC NINH
  TRUNG TÂM Y TÉ THUẬN THÀNH

  Số: /CV - TTYT
  V/v: Báo cáo số liệu tiêm vắc xin
  Quinvaxem, sởi mũi 2, DPT4 năm 2014.
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tư do - Hanh phúc

  Thuận Thành, ngày 29 tháng 7 năm 2014
  
  
  Kính gửi : Trạm Y tế các xã, Thị trấn

  Căn cứ công văn số 927/VSDTTƯ-TCQG ngày 7 tháng 7 năm 2014 của Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về việc báo cáo số liệu tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib và vắc xin sởi.
  Công văn số 168 ngày 27 tháng 7 năm 2014 của trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh về việc báo cáo số liệu tiêm vắc xin DPT-VGB-Hib và vắc xin sởi.
  Do có thời gian tạm ngừng triển khai vắc xin DPT-VGB-Hib ( Quinvaxem) trong tiêm chủng và chiến dịch tiêm vét vắc xin sởi, Quinvaxem đầu năm 2014, báo cáo tỷ lệ tiêm chủng 6 tháng đầu năm 2014 huyện Thuận Thành cũng như một số huyện khác về tỷ lệ tiêm 3 loại vắc xin DPT-VGB -Hib, Sởi mũi 2, DPT4 đều đạt trên 50%, dự kiến hết năm 2014 tỷ lệ tiêm các loại vắc xin này sẽ vượt 100%.
  Nguyên nhân là do các Xã, Thị trấn không tách riêng đối tượng tiêm của riêng năm 2014 mà báo cáo gộp cả các đối tượng tiêm bổ sung năm 2013.
  Để quản lý sát tiến độ tiêm chủng năm 2014, Trung tâm y huyện yêu cầu trạm y tế các xã, thị trấn thực hiện tốt các hoạt động sau:
  Tách riêng đối tượng tiêm chủng vét với 3 loại vắc xin DPT-VGB-Hib, sỏi mũi 2, DPT4 của năm 2013 và số đối tượng tiêm chủng năm 2014:
  + Số trẻ đối tượng của năm 2013 cần tiêm vét và đã đuực tiêm vét mũi 1,2.3 vắc xin DPT - VGB - Hib và số trẻ đối tượng của năm 2014 cần tiêm và đã được tiêm mũi 1,2, 3 theo từng tháng( kèm theo phụ lục 1)
  + số trẻ đối tượng của năm 2013 cần tiêm vét và đã đưcrc tiêm vét mũi 1,2 vắc xin sởi và số trẻ đối tượng của năm 2014 cần tiêm và đã được tiêm mũi 1,2 theo từng tháng( kèm theo phụ lục 2)
  + Số trẻ đối tượng của năm 2013 cần tiêm vét và đã được tiêm vét mũi DPT4 và số trẻ đối tượng của năm 2014 cần tiêm ( kèm theo phụ lục 3)
  Số liệu từ tháng 7- 12/2014: Kết quả tiêm vắc xin DPT - VGB - Hib và vắc xin sởi cho đối tượng năm 2014 theo mẫu báo cáo tiêm chủng hàng tháng.
  *Thời gian báo cáo:
  - Yêu cầu Trạm y tế xã, thị trấn báo cáo gấp về Trung tâm y tế huyện trước ngày 01 tháng 8 năm 2014 để Trung tâm Y số liệu báo cáo về Sở Y tế và Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Bắc Ninh.
  Thông tin liên quan xin liên hệ khoa KSDB- HIV/AIDS - TTGDSK Trung tâm y tế Thuận Thành điện thoại: 02413773448.
  Xin trân thành cảm ơn!

  Nơi nhận: TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN THÀNH
  - Như kính gửi.
  - Lưu văn thư
  JwZEQ9H
  No_avatar

  chưa có biên bản hủy vắc xin covid-19

   
  Gửi ý kiến

  Đối tác | Tài trợ | Quảng bá