THƯ MỤC TRANG

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

  • (Dương Văn Thắng)

HOẠT ĐỘNG

Favicon.gif Favicon.png Logo.png 20156.jpg 20154.jpg 20151.jpg IMG_0160.JPG 28467730_914392255396146_448847462586776784_n.jpg Untitled.png

Sắp xếp dữ liệu

Kế hoạch 2018 TYT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:59' 24-06-2018
Dung lượng: 106.5 KB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
TRUNG TÂM Y TẾ THUẬN THÀNH
TRẠM Y TẾ NGUYỆT ĐỨC

Số: 38 /KH-TYT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyệt Đức, ngày 25 tháng 8 năm 2017


KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP Y TẾ TRẠM Y TẾ XÃ NĂM 2018

Căn cứ Quyết định số 58/TTg ngày 03/02/1994 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở.
Căn cứ Chỉ thị số 06/CT-TW ngày 22/01/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Củng cố và hoàn thiện màng lưới y tế cơ sở.
Căn cứ Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế Nhà nước;
Căn cứ quyết định số: 4667/QĐ-BYT; Căn cứ công văn số: 267/CV – TTYT
Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BYT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn.
Căn cứ công văn số 234 /CV-TTYT Thuận Thành ngày 16 tháng 08 năm 2017 về hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế cho các khoa phòng và trạm y tế các xã, thị trấn năm 2018.
Trạm y tế xã Nguyệt Đức xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp y tế năm 2018. Nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân xã nguyệt Đức hoàn thành tốt nhiệm vụ của Nhà nước giao cho.

Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH CÔNG TÁC Y TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
VÀ KHẢ NĂNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ Y TẾ NĂM 2017

Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG
1. Thực trạng cán bộ Trạm y tế:
- Trạm y tế xã Nguyệt Đức gồm có 6 cán bộ, trong đó:
+ 01 Bác sỹ YHCT
+ 01 Y sỹ ĐK
+ 01 Y sỹ YHCT
+ 01 Y sỹ sản nhi
+ 01 Nữ hộ sinh trung học
+ 01 Y tá điều dưỡng
+ Đề án vị trí việc làm: Trạm đã xây dựng chi tiết đề án vị trí việc làm theo quy định của cấp trên.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng:
Nguyễn Thị Mừng: Học Trung cấp dược tại Trường trung học y tế Bắc Ninh, tốt nghiệp năm 2017
Nguyễn Thị Mừng: Học Cao đẳng hộ sinh tại trường Trung cấp y tế Bắc Ninh từ tháng 6 năm 2017 đến năm 2019.
2. Thực trạng Chuyên môn kỹ thuật thực hiện tại Trạm y tế:
- Các kỹ thuật đã thực hiện tại trạm: Đó thực hiện được 685/1091 kỹ thuật.
3. Tài chính:
3.1. Thực trạng cơ sở hạ tầng của trạm y tế:
- Tổng diện tích của trạm là 1.200 m2 diện tích sử dụng: 645 m2, gồm 01 khu nhà chính, trong đó có 16 phòng đảm bảo đáp ứng đủ các phòng chuyên môn làm việc.
- Hệ thống công trình phụ có tường bao quanh, nhà để xe, nhà vệ sinh tự hoại, giếng khoan.
- Trạm đã xử lý các chất thải y tế: thu gom, vận chuyển rác thải y tế theo đúng quy định của Thông tư 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và xử lý rác thải theo hợp đồng với công ty môi trường Thuận Thành theo đúng quy định.
3.2. Thực trạng trang thiết bị:
- Trạm đã được cấp một số trang thiết bị cơ bản để phục vụ công tác khám, chữa bệnh gồm: Máy khí dung; đèn hồng ngoại; máy điện châm; tủ sấy; máy hút; đèn gù, máy siêu âm, điện tim và một số trang thiết bị thông thường khác.
(Có danh sách Trang thiết bị của TYT kèm theo)
3.3. Hoạt động tài chính 6 tháng đầu năm 2017:
3.3.1. Nguồn ngân sách cấp:
- Lương, các khoản phụ cấp lương, phụ cấp trực và các khoản chi thường xuyên khác do trung tâm y tế huyện cấp.
- Kinh phí chi cho các chương trình y tế mục tiêu Quốc gia do trung tâm y tế huyện cấp.
3.3.2. Nguồn thu của trạm:
- Thu KCB có thu phí: 371.000đ
- Thu KCB – BHYT : 28.241.200đ
+ Cộng = 28.612.200đ
3.3.3. Hỗ trợ khác:
Trung tâm y tế y tế huyện hỗ trợ kinh phí mua sắm trang thiết bị, vật tư văn phũng phẩm phục vụ công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.
II. KẾT
No_avatar

anh ơi có mẫu hợp đồng giữa trạm và phát thanh xã ko cho em xin với

 

 

 

No_avatar

trạm y tế không có chi bộ riêng à bác

No_avatar

năm 2018 có vẻ ít bài đăng trên trang của đơn vị bác thắng nhỉ

 
Gửi ý kiến