THƯ MỤC TRANG

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

  • (Dương Văn Thắng)

HOẠT ĐỘNG

Favicon.gif Favicon.png Logo.png 20156.jpg 20154.jpg 20151.jpg IMG_0160.JPG 28467730_914392255396146_448847462586776784_n.jpg Untitled.png

Sắp xếp dữ liệu

KH PCD 2015

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bế Minh Phương (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:26' 11-02-2015
Dung lượng: 48.5 KB
Số lượt tải: 161
Số lượt thích: 0 người
UBND xã DỰC YÊN
Tyt xã DỰC YÊN

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: /KH-TYT
 Dực Yên, ngày tháng năm 2015


Kế hoạch
Phòng chống dịch năm 2015

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung tâm y tế huyện Đầm Hà về việc trển khai công tác phòng chống dịch năm 2015.
Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương và tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn xã. Trạm y tế xã Dực Yên xây dựng kế hoạch phòng chống dịch năm 2015 cụ thể như sau:
I. Mục tiêu:
1.Mục tiêu chung:
- Khống chế không để dịch xảy ra trên địa bàn xã.
- Sẵn sàng đối phó với dịch bệnh khi có dịch. Hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong.
2.Mục tiêu cụ thể:
- 100% các vụ dịch được phát hiện và sở lý kịp thời.
- Không để dịch lớn sảy ra trên địa bàn.
- Hạn chế bệnh nhân mắc tử vong ở mức thấp nhất.
- Xã hội hóa về công tác phòng chống dịch.
- 100% các thôn được giám sát thường xuyên về tình hình dịch bệnh.
- Chuẩn bị đầy đủ nguồn lực, vật lực để sẵn sàng ứng phó kịp thời, khoanh vùng
và xử lý triệt để ổ dịch, hạn chế tối đa sự lây lan.
- >80% người dân tiếp cận được các thông tin cần thiết về phòng chống dịch bệnh.
3. Chỉ tiêu:
- Không để xảy ra tỷ lệ mắc/ chết do các bệnh truyền nhiễm gây dịch so với mắc và tử vong
- Tỷ lệ cơ sở y tế công lập, tư nhân được giám sát dịch bệnh và báo cáo kịp thời cho các đơn vị tuyến trên theo quy định của BYT: 100 %.
II. Công tác tổ chức:
- Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong Trạm và mạng lưới y tế thôn bản để làm tốt công tác phòng chống dịch, không để dịch lớn xẩy ra trên địa bàn xã.
- Phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tại địa phương giám sát, kiểm soát các phương tiện vận chuyển buôn bán gia súc gia cầm lưu thông qua địa bàn xã.
- xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ, cụ thể cho từng thành viên trong ban chỉ đạo.
- xây dựng kế hoạch dự trù thuốc hóa chất, nhân lực, trang thiết bị, vật tư
- tăng cường công tác chỉ đạo phòng chống dịch tại các thôn bản giám sát phát hiện sớm, sử lý kịp thời khống chế không để dịch lớn sẩy ra khoanh vùng dập dịch.
1. Công tác tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên loa đài phát tin các phương tiện thông tin đại chúng, cấp phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác phòng dịch phòng bệnh cho đội ngũ y tá thôn bản, y tế học đường.
2. Giám sát dịch bệnh:
- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ban ngành của địa phương có biện pháp chủ động phòng dịch.
- Tăng cường giám sát phát hiện ca bệnh tại thôn và trường học trên địa bàn xã
giám sát tất cả các ổ dịch cũ và vùng có nguy cơ cao.
xác định đặc điểm dịch tễ.
3. Công tác thường trực và thông tin báo cáo:
- Trạm y tế bố
No_avatar

có đưa được kế hoạch tháng quý chung với kế hoạch năm được không vậy bác

No_avatarf

có anh chị nào có kế hoạch hiv tháng k cho e xin

 
Gửi ý kiến