THƯ MỤC TRANG

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

  • (Dương Văn Thắng)

HOẠT ĐỘNG

Favicon.gif Favicon.png Logo.png 20156.jpg 20154.jpg 20151.jpg IMG_0160.JPG 28467730_914392255396146_448847462586776784_n.jpg Untitled.png

Sắp xếp dữ liệu

KH -TCMR NĂM 2017

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 18h:19' 30-04-2017
Dung lượng: 91.0 KB
Số lượt tải: 223
Số lượt thích: 0 người
TTYT HUYỆN THUẬN thành TRẠM Y TẾ Xã NGUYỆT ĐỨC

Số: 02 / KH-TYT-TCMR
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nguyệt , 23 tháng 02 2017


KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
CễNG TÁC TIấM CHỦNG MỞ RỘNG NĂM 2017

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ
HOẠT ĐỘNG CHƯƠNG TRèNH TCMR NĂM 2016

I. Kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu.
Trong 2016 trình TCMR đã các chỉ tiêu tiêm chủng bản, kết quả TCMR 2016 cụ thể sau:
1. Kết quả tiêm chủng mở rộng xuyên

TT
Mục tiêu chỉ tiêu
Kết quả TH 2016

1
Duy trì MDCB cho trẻ < 1 tuổi
207/209 = 99%

2
Duy trì tỷ lệ tiêm vacxin uốn ván cho PNCT (AT2+)
167/172 = 97.09%

3
Tiêm vaccin Viêm não Nhật bản

862/874 = 98.6 %

4
Tiêm nhắc lại vaccin sởi 2
 = 210/214 = 98.13 %


II. Các nội dung hoạt đã triển khai:
1- bảo nhu cầu vaccin, kim tiêm cho công tác TCMR:
- Bảo dây truyền lạnh từ 2-8 C
- Dự trù vacxin, kim tiêm theo TCMR.
- dụng cụ tiêm chủng theo kế hoạch của Trung tâm y tế huyện.
2- Tập huấn:
- Tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm y tế huyện tổ chức về công tác TCMR.
Sử dụng kim tiêm tự khóa trong tiêm chủng.
- Thực hiện nghị 104/2016 -CP 01/7/2016 của chính phủ về việc Quy về hoạt tiêm chủng.
- Thực hiện nghiêm theo quyết Số:12/2014/TT-BYT 20 tháng 3 2014 của Bộ Bộ y tế về việc dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
- Thực hiện nghiêm theo quyết số: 1730/-BYT 16/5/2014 của Bộ bộ y tế về việc dẫn bảo quản vắc xin.
- Thực hiện nghiêm theo quyết số: 1731/-BYT 16/5/2014 của Bộ bộ y tế về việc dẫn tổ chức buổi tiêm chủng.
- Thực hiện nghiêm theo quyết số: 2031/-BYT 12/6/2015 của Bộ bộ y tế về việc dẫn khám lọc tiêm chủng với trẻ em.
- Thực hiện tốt việc nhập dữ liệu phần mềm quản lý tiêm chủng tại trạm y tế sau tiêm chủng.
III - Khó , mắc khi thực hiện trình
Kinh phí: Kinh phí cho hoạt TCMR còn thấp, mới chỉ ứng một phần cho công tiêm.
mức chi cho hoạt tiêm chủng còn thấp phù hợp.
Đô thị hóa nhanh biến dân số học lớn gây khó cho việc lập kế hoạch, khó dự kiến chính xác trong diện tiêm chủng.
Một số bệnh dịch bùng phát hiện tại vacxin triển khai trong trình TCMR
PHẦN II
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2017

I- Các cứ xây dựng kế hoạch:
- cứ nghị 104/2016 -CP 01/7/2016 của chính phủ về việc Quy về hoạt tiêm chủng.
- cứ Thông liên tịch 113/2013/TTLT-BTC-BYT 15 tháng 8 2013 của Bộ chính - Bộ Y tế về dẫn quản lỷ sử dụng kinh phí thực hiện trình mục tiêu quốc gia phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm HIV/AIDS giai 2012-2015.
- cứ quyết Số:12/2014/TT-BYT 20 tháng 3 2014 của Bộ Bộ y tế về việc dẫn việc quản lý sử dụng vắc xin trong tiêm chủng
- cứ quyết số: 1730/-BYT 16/5/2014 của Bộ bộ y tế về việc dẫn bảo quản vắc xin.
- Căn cứ quyết định số: 1731/-BYT 16/5/2014 của Bộ bộ y tế về việc dẫn tổ chức buổi tiêm chủng.
- cứ quyết số: 2031/
 
Gửi ý kiến