THƯ MỤC TRANG

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

  • (Dương Văn Thắng)

HOẠT ĐỘNG

Favicon.gif Favicon.png Logo.png 20156.jpg 20154.jpg 20151.jpg IMG_0160.JPG 28467730_914392255396146_448847462586776784_n.jpg Untitled.png

Sắp xếp dữ liệu

Xong Phụ lục 6 XDVTVL -TYT Nguyệt Đức

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dương Văn Thắng (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:20' 15-10-2016
Dung lượng: 105.5 KB
Số lượt tải: 135
Số lượt thích: 0 người

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THUẬN THÀNH
TRẠM Y TẾ XÃ NGUYỆT ĐỨC


Phụ lục số 6

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM
(Kèm theo Đề án vị trí việc làm ngày 06 tháng 01 năm 2016 của Trạm y tế xã Nguyệt Đức)


Vị trí việc làm
Công việc chính phải thực hiện
Sản phẩm đầu ra

TT
Tên vị trí việc làm
TT
Tên công việc
Tên sản phẩm đầu ra
Kết quả thực hiện trong năm

1
2
3
4
5
6

A. Công việc lãnh đạo, quản lý điều hành

I/
Nhóm lãnh đạo đơn vịII/ Nhóm lãnh đạo các tổ chức thuộc và trực thuộc1


Trưởng trạm y tế xã

1

2

3

4

5

6
7
89

10
11
12

13

14
 Xây dựng kế hoạch tháng, quý, năm của Trạm y tế trình lãnh đạo phê duyệt, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch.
Tham gia giao ban Trung tâmy tế. Chủ trì giao ban trạm y tế, định kỳ họp trạm y tế,
Bố trí nhân lực trong trạm y tế cho phù hợp với công việc. Phân công trực trạm y tế, trực phồng, chống dịch liên tục 24/24 giờ;
Thực hiện đúng các quy định chuyên môn, các chương trình y tế mục tiêu do trạm y tế phụ trách
Kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã; Thực hiện điều tra dịch và triển khai các biện pháp phòng chống dịch khi có dịch xảy ra theo quy định.
Quản lý cán bộ, viên chức; thực hiện chế độ, chính sách,
Khen thưởng, kỷ luật theo quy định của pháp luật
Chỉ đạo, đôn đốc cán bộ của trạm y tế thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết kịp thời các chế độ cho cán bộ trong Trạm y tế;
Xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy tắc ứng xử của trạm y tế
Theo dõi, đề xuất lãnh đạo công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;
Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai, thảm họa,
Phân công cán bộ tham gia tập huấn chuyên môn
Thực hiện tổng hợp, thống kê, báo cáo các hoạt động của Trạm y tế theo quy định.
Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy chế, quy định của Trạm y tế đối với nhân viên của trạm y tế;.
- Phụ trách CT Lao; TTGDSK.
Triển khai kế hoạch, báo cáo hoạt động tháng, quý, năm được phê duyệt.
Thông tin hoạt động của Trạm y tế, TTYT. Triển khai công việc
Đánh giá hoạt động của Trạm y tế tuần, tháng, quý. năm, báo cáo sơ kết, tổng kết của Trạm y tế.
Chỉ đạo thực hiện đầy đủ các chương trình mục tiêu y tế quốc gia do Trạm y tế phụ trách.
Tham gia tập huấn đầy đủ các chương trình y tế mục tiêu.
Thực hiện quy chế làm việc của Trạm y tế, TTYT, giám sát nhân lực làm việc.
Thực hiện kế hoạch đào tạo CB theo giai đoạn.
Hoàn thành kế hoạch công tác của Trạm y tế.
Giao ban TTYT hàng tháng. Y tế xã hàng ngày. Thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên chức.
Báo cáo thống kê đúng, kịp thời theo quy định.
Thực hiện Kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, thảm họa được phê duyệt.Hoàn thành kế hoạch công tác Trạm y tế. Đạt tổ lao động tiên tiến
Hoàn thành đề tài NCKH.
Thông tin về tình hình Trạm y tế, Trung tâm y tế đến cán bộ viên chức.
Chấn chỉnh kịp thời các sai sót chuyên môn
Nhân lực bố trí phù hợp,


2


Phó Trưởng trạm y tế
1

2


3


4


5

6


7


8


9
Tham mưu, giúp việc cho trưởng trạm đối với công việc chung của trạm;
Giải quyết công việc khi trưởng trạm y tế phân công, ủy quyền.
Thực hiện đúng các quy định chuyên môn, các chương trình y tế mục tiêu do trạm y tế phụ trách
Tham gia Giao ban Trạm y tế hàng tuần, tháng, quý, năm.
Kiểm tra, giám sát các hoạt động của Trạm y tế thường xuyên, đột xuất
 
Gửi ý kiến